Aleeyah-Khan-P

(gr. M, ARABIAN)

Leto rojstva: 2009

PRODAN V IRAN

KONTAKT

info@arabians-pintar.com

Vzreja arabskih konjev poteka na 13 ha veliki ekološki kmetiji, kjer živi petnajst kobil, dva žrebca in mladi konji.
Vso osnovno krmo pridelamo na neoporečnih ekoloških travnikih. Najplemenitejše jedro naše črede so kvalitetne plemenske kobile poljskega, egipčanskega in ruskega porekla, pri svojih konjih pa poleg klasičnega arabskega tipa želimo doseči predvsem splošno uporabnost. Poleg tega še posebej skrbimo za njihovo neomejeno gibanje.
Najviše cenimo dober značaj konja, zato kobile parimo izključno z odličnimi vrhunskimi žrebci, ki posedujejo to lastnost.

El Zilal Najla

Aleeyah-Khan-P

Our amazing Jamil ibn Shaklan P did it again

Tahir Guasimo

El Zilal Masriyah

Rashid Guasimo

Jamil ibn Shaklan P

Aleeyah Guasimo

Al Fatin Guasimo

Bint Jawara Guasimo

Al Fatiha Guasimo

Al Fareedah Guasimo

Galileo P