HOLISTIČNO KONJARSTVO

Že od nekdaj kmetujemo na ekološki način in v skladu z načeli sonaravnega in trajnostnega kmetijstva, kar izkazujemo tudi z ekološkim certifikatom.

Tudi sicer v življenju zelo upoštevamo naravne zakone in poskušamo delovati čim bolj naravi prijazno in povezano z njo, zato pri vzreji konj v čim večji meri upoštevamo njihove naravne potrebe. Konje in ostale živali obravnavamo celostno.

Živalim in ljudem pomagamo ustvarjati pristen in kvaliteten medsebojen odnos, v katerem se žival obravnava kot enakovrednega partnerja s svojo zavestjo, umom, čustvi in potrebami. Izredno pomemben je socialni vidik in upoštevanje dejstva, da so konji čredne živali, zato naši konji vseh kategorij živijo v večjih skupinah. Celo leto prebijejo na prostem, v večjih ograjenih pašnikih ali dobro utrjenih izpustih iz grobega peska in kamenja. Pri zdravstvenih težavah in šolanju živalim pomagajo specializirani strokovnjaki, ki skupaj pokrivajo zelo širok (holistični) spekter znanj s področja veterine, psihologije, etologije in številnih komplementarnih ved, kot so bioresonanca, osteopatija, zoofarmakognozija (zdravljenje s pomočjo uporabe zdravilnih zelišč in eteričnih olj) in naravna (barefoot*) oskrba kopit.

Kvaliteta pred kvantiteto

Pri našem delu se tesno prepletajo izkušnje, etološko znanje, posluževanje komplementarnih ved za krepitev zdravja konj ter funkcionalna oskrba kopit. Ta način obravnave zagotavlja zdravega in zadovoljnega konja, pri čemer je najpomembnejši individualen pristop do vsake živali. Z našim delom želimo približati konje in njihove potrebe tudi novim lastnikom, zato dajemo velik poudarek prijazni, dosledni in strokovni komunikaciji ter širjenju raznovrstnih izkušenj in znanj.