HOLISTIČNO KONJARSTVO

Že od nekdaj kmetujemo na ekološki način in v skladu z načeli sonaravnega in trajnostnega kmetijstva, kar izkazujemo tudi z ekološkim certifikatom.

Tudi sicer v življenju zelo upoštevamo naravne zakone in poskušamo delovati čim bolj naravi prijazno in povezano z njo, zato pri vzreji konj v čim večji meri upoštevamo njihove naravne potrebe. Konje in ostale živali obravnavamo celostno.

Živalim in ljudem pomagamo ustvarjati pristen in kvaliteten medsebojen odnos, v ka-terem se žival obravnava kot enakovrednega partnerja s svojo zavestjo, umom, čus-tvi in potrebami. Izredno pomemben je socialni vidik in upoštevanje dejstva, da so konji čredne živali, zato naši konji vseh kategorij živijo v večjih skupinah. Celo leto prebijejo na prostem, v večjih ograjenih pašnikih ali dobro utrjenih izpustih iz grobega peska in kamenja. Pri zdravstvenih težavah in šolanju živalim pomagajo specializirani strokovnjaki, ki skupaj pokrivajo zelo širok (holistični) spekter znanj s področja vete-rine, psihologije, etologije in številnih komplementarnih ved, kot so bioresonanca, osteopatija, zoofarmakognozija (zdravljenje s pomočjo uporabe zdravilnih zelišč in eteričnih olj) in naravna (barefoot*) oskrba kopit.

Kvaliteta pred Kvantiteto

Pri našem delu se tesno prepletajo izkušnje, etološko znanje, posluževanje komple-mentarnih ved za krepitev zdravja konj ter funkcionalna oskrba kopit. Ta način obravnave zagotavlja zdravega in zadovoljnega konja, pri čemer je najpomembnejši individualni pristop do vsake živali. Z našim delom želimo približati konje in njihove potrebe tudi novim lastnikom, zato dajemo velik poudarek prijazni, dosledni in stro-kovni komunikaciji ter širjenju raznovrstnih izkušenj in znanj.