O NAS

Arabci so moje sanje in moje hrepenenje že od malih nog. Ob njih sem odrasel in v meni še danes zbujajo otroško radovednost in igrivost. Spremljajo me večino mojega življenja. Soočajo me z mojimi strahovi, s plahostjo in pogumom duha ter mi pomagajo premagovati in obvladovati različne vrste izzivov. Budijo strast in pridevajo ogenj moji ljubezni do življenja. V njih vidim svoje poslanstvo ter enega od smislov svojega obstoja.

Skupaj z Arabskimi konji živimo na 13 ha veliki ekološki kmetiji, Čredo sestavlja pet-najst kobil, dva žrebca in mladi konji. Vso osnovno krmo pridelamo na neoporečnih ekoloških travnikih. Najplemenitejše jedro naše črede so kvalitetne plemenske kobile, pri svojih konjih pa poleg klasičnega arabskega tipa želimo doseči predvsem splošno uporabnost. Najbolj cenimo dober značaj konja, zato kobile parimo izključno z odlič-nimi žrebci, ki posedujejo to lastnost.

Konjem poskušamo omogočiti čim naravnejše življenje, kolikor nam dandanašnji civi-liziran svet to dopušča. Posebno pozornost posvečamo socializaciji mladih konj, čre-dnemu življenju, holistični obravnavi, prijaznemu odnosu do konja ter naravni oz. funkcionalni oskrbi kopit. Še posebej skrbimo za neomejeno gibanje naših konj.

Konji do tretjega leta živijo v prosti reji, v družbi vsaj še treh vrstnikov. Kobile, žrebci in mladi konji so dobro utrjeni in prilagojeni lokalnim vremenskim razmeram, v katerih najvišje poletne temperature dosežejo do + 38C in najnižje zimske do -20C, saj večino svojega časa preživijo v prostornih izpustih in na pašnikih. Kobile z žrebeti od aprila do decembra vse dneve in noči preživijo na prostranih pašnikih. Večino odra-slih konj redno jahamo.

Še naprej si želimo uspešno vzrejati lepe in splošno uporabne polnokrvne arabske konje, ki imajo poudarjen in izrazit arabski tip, odličen značaj, dobro telesno konstitu-cijo ter izdatno gibanje.